Изберете страница

Ръководството на ОУ“Хр. Смирненски“, гр. Раковски, съобщава на родителите на децата приети в І клас на учебната 2016/17 год., че родителската среща, заедно с децата, ще се проведе на 22.06.2016 год. от 17,30 часа.