Изберете страница

Резултат от проведен подбор за позицията „Учител по музика“
Комисията за подбор на кандидати съобщава, че след проведеното събеседване с кандидатите е класиран кандидат със заявление с входящ № 469/23.02.2024 г. с инициали Б.С.
Кандидатът да се яви в канцеларията за сключване на трудов договор на 08.03.2024 г.