Изберете страница

ПРОТОКОЛ

от заседание на Комисия за  избор на учители за участие в образователна мобилност по програма “Еразъм +“
Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“ 
проект „Ключови компетентности в училището от 21 век“  (2017-1-BG01-KA101-036117)
ПРОТОКОЛ ИЗБОР УЧИТЕЛИ