Изберете страница

В периода 21-27.01.2018 г. ОУ „Христо Смирненски“ град Раковски посрещна учители от Франция, Испания, Италия, Гърция, Турция и Хърватска за участие в транснационална международна среща по проект „Feel the Four Seasons Beyond the Walls” , финансиран от ЦРЧР и съфинансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз КД2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. По време на визитата се предвижда съвместно обучение на учителите в подхода на преподаване „Учене извън класната стая“. Програмата беше много наситена с организирани работни ателиета, в които учителите от ОУ „Христо Смирненски“ град Раковски представиха добри практики в работата по това направление, а гостите споделиха резултатите от проведените дейности по проекта досега.
В рамките на визитата бяха организирани и среща с Кмета на Общината г-н Гуджеров и посещение на Парламента, с подкрепата на г-н Шишков.
Снимки от посещението на учителите може да намерите тук.