Изберете страница

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че заявления за постъпване на учениците в I клас за учебната 2017/2018 г. ще бъдат приемани от 05.06.2017 г. /понеделник/ до 09.06.2017 г. /петък/  на I етаж, стая 1 в сградата на училището от Училищната комисия за прием на заявления в рамките на работния ден /08:00 ч. – 17:00 ч./

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление по образец – изтеглете оттук
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група
  3. Акт за раждане /само за сверка на данните/
  4. Лична здравно-профилактична карта