Изберете страница

Уважаеми ученици, родители и учители,

Информираме Ви, че във връзка с високата заболеваемост от остри респираторни заболявания в гр. Раковски, директорът на Регионална здравна инспекция – Пловдив издава предписание на основание чл.105, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование за преустановяване на учебните занятия в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Раковски за периода от 27.02.2020 г. до 02.03.2020 г. включително.
Учебните занятия ще продължат на 04.03.2020 г. (сряда) по досегашния ред.