Изберете страница

Уважаеми ученици, родители и учители,
от 08.11.2021 г. /понеделник/ се преустановяват присъствените учебни занятия.
Часовете в ОРЕС са с продължителност 20 минути за начален етап и 30 минути за прогимназиален етап при следния график:

В заповед 9105-382/05.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката е описана възможността за връщане на учениците от I-IV клас за присъствено обучение. Запознайте се със заповедта ТУК.

За да се върнат учениците от I-IVклас обратно в училище /ПРИСЪСТВЕНО/ е нужно съгласие на над 50% от родителите в дадена паралелка. За тази цел родителите трябва да попълнят декларация /Приложение 2/ и да я върнат. Ако нямат възможност за разпечатване може да я получат в училище. Родителите/настойниците на учениците със СОП попълват Приложение 3.

Декларацията трябва да бъде получена до 12:00 ч. на 08.11.2021 г.
Изтегли:
Приложение 2
Приложение 3

Информация в Единен информационен портал за COVID-19 Новини | coronavirus.bg

Видеодемонстрация на МОН как ще бъдат тествани учениците: ТУК