Изберете страница

Превенция на тормоза в училище и подкрепа за личностно развитие

Анкета за ученици за учебната 2021/2022 г. – ЛИНК
Анкета за класни ръководители за учебната 2021/2022 г. – ЛИНК


СИГНАЛИЗИРАНЕ ПРИ НАСИЛИЕ ИЛИ ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ – ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ – кликнете върху връзката


ОКАЗВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ – ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА – кликнете върху връзката