Изберете страница

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Линк към платформата: „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
МЕЖДУУЧИЛИЩНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА – СНИМКИ


ОБЯВЛЕНИЕ
ОУ „Христо Смирненски“ обявява свободно работно място за образователен медиатор на 4-часов работен ден.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 09/09/2019 г. в сградата на ОУ „Христо Смирненски“, град Раковски, община Раковски.
Изисквания за заемане на длъжността:

Ръководство за работа с платформата

Указания за изпълнение на дейностите

Заповед № РД09-1092 от 11.04.2019 г. на МОН

Приложение 1 към Заповед РД09-1092 от 11.04.2019 г.

Приложение 2 към Заповед РД09-1092 от 11.04.2019 г. 

Указания – проект Подкрепа за успех – актуализиран вариант по ДВ бр. 61 от 2019 г.

Приложения

Заявление за участие в проект – училище

Декларация – конфликт на интереси

Бланка – проект

Указателно писмо 1, 19.04.2019

Указателно писмо 2, 09.05.2019

Подкрепа за успех – Указания 29.07.2019

Проeкт BG05M20P001-2 финансиране