Изберете страница

ОУ „Христо Смирненски“ е част от иновативните училища на Майкрософт! В началото на декември Майкрософт България организира конференция за преподаватели от цялата страна, които са част от програмите за иновативно образование Microsoft School. Училищата, чиито представители участваха в конференцията, бяха припознати от Microsoft за Microsoft Innovative School – училища, които въвеждат дигиталните процеси в училище като метод за повишаване на продуктивността и ефикасно разпределение на време и ресурси.
В момента училището има амбицията да внедри поетапно Office 365 за администрация, учители, ученици и родители. Office 365 е най-новата и модерна облачна услуга на Майкрософт, предлагаща съвременно решение за организация, управление и повишаване качеството на образователния процес. Майкрософт традиционно създава продукти, които да помогнат на учителите да придадат нови форми на образователния процес и да привлекат повече интерес от учениците в класната стая. Продукти като OneNote, Sway, Minecraft и Skype помагат на учителите да говорят на езика на учениците, да им помагат да получават знания с тяхното собствено темпо и да ги предизвикват да постигат нови върхове в образоването си.
ms-office