Изберете страница

ОУ „Христо Смирненски“ започва работа по нов проект по програма „Еразъм +“ , Ключова дейност 2: Стратегически партньорства за иновации на тема „Children As Philosophers“. Координатор на проекта e водеща образователна организация във Великобритания – Language Education and Partnership, управлявана от експерти с опит в международните програми за обучения на учители.  Партньори ще бъдат училища от Великобритания, Швеция, Румъния и две образователни институции от Италия и Германия, както и Община Модена в Италия.
Проектът е изключително иновативен и има за цел да повиши ключовите компетентности на учениците в съвременното мултикултурно общество и в рамките на дейностите да се разработи методология, основана на основни философски умения, основани на запитването и създаване на мислещи техники.
Това ще допринесе за развитие на критическото мислене, което е ключ за развитието на способността на децата да разпитват и научават за света около тях.