Изберете страница

erasmus_logo

Европейските измерения на образованието отново отварят врати пред учителите от ОУ „Христо Смирненски“. Проектът „Интегриране на иновативни дигитални технологии в учебния процес“ към ЦРЧР  получи финансиране в размер на 14 870 евро  и учители ще повишат своите знания и умения в новите технологии във Великобритания и Малта. Проектът се осъществява по програма „Еразъм +“ КД1: Училищно образование.