Изберете страница

През новата учебна година ОУ „Христо Смирненски“ стартира изпълнението на НОВИ ДВА проекта по програма „Еразъм+“ КД2: Училищни партньорства. И двата проекта са финансирани от Център за развитие на човешките ресурси на обща стойност 38 627  евро, съфинансирани от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, със срок на изпълнение две години.

Горди сме, че  работата ни по тези проекти ще даде възможност на още много учениците да осъществят мобилности в Европа и да опознаят училища и културния фон на различни европейски държави.

Първият проект „Little Sociopreneurs“е на стойност 15 307 евро и е насочен към развиване на социалните и предприемаческите умения на учениците, необходими им в 21 век.

Вторият проект „The European cultural framework promotes social inclusion increasing the skills of our disadvantaged students“ е насочен към учениците в неравностойно пооложение и чрез споделяне на културни елементи на всеки един от партньорите те да бъдат приобщени по-добре не само към училището, но и към общността. Партньори са училища от Испания, Италия, Гърция и Словения. Стойността на проекта е 23 320 евро.