Изберете страница

Обществен съвет

Председател: Младен Николов Шишков
Членове:
Мария Иванова Дюлгерска
Божидар Стрехин
Славка Гуджерова
Нина Георгиева Стоева
Пенка Йосифова Ячева
Пенка Венкова Ячева