Изберете страница

НП „Иновации в действие“

Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в училище-партньор от цялата страна. Наши партньори бяха ЧОУ „Дружба“ град Пловдив и ОУ „Христо Ботев“ град Ахелой.
На 06.11.2019 г. учители от ОУ „Христо Смирненски“ посетиха ЧОУ „Дружба“ – гр. Пловдив. Те наблюдаваха урок по математика по системата JUMP MATH. Като резултат от споделената иновация в нашето училище вече има създаден клуб по интереси „Всичко е математика“, в който в част от заниманията се работи по същата методика.
На 18.11.2019 г. учители от ОУ „Христо Ботев“ град Ахелой посетиха ОУ „Христо Смирненски“. Те наблюдаваха урок по химия и ООС с интегриране на дигиталните технологии, използване на Office 365 в учебния процес и приложение на таблети в помощ на обучението на учениците. Учениците от ОУ „Христо Смирненски“ представиха ползите от използване на Office 365, като споделиха, че това е повишило образователните им постижения.
На 25.11.2019 г. ОУ „Христо Смирненски“ посрещна учителите от ЧОУ „Дружба“ – гр. Пловдив, като те наблюдаваха урок по физика и астрономия с интегриране на дигитални технологии.
По време на всички посещения бяха проведени разговори с учителите и учениците, които споделиха ползите от въведените иновации.

ЛИНК КЪМ ВИДЕО, ПРЕДСТАВЯЩО ИНОВАЦИЯТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ТУК
СНИМКИ – ТУК

Създадени са брошури, плакати и статии във всяко училище.

Други статии и линкове

ЧОУ „ДРУЖБА“ ГРАД ПЛОВДИВ
Посещението в ОУ „Христо Смирненски“
Посещението на ОУ „Христо Смирненски“ град Раковски в ЧОУ „Дружба“
Публикация в социалните мрежи