Изберете страница

Във връзка с кандидатстването  по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, училището информира, че за учебната 2023/24 г. ще се сформират:

–  три групи в направление „Изкуства“ – фанфарен оркестър, народни танци и модерни танци;

– три отбора в направление „Спорт“ – волейбол и два отбора по футбол.

За ръководители на групите и отборите е допустимо да кандидатстват и външни специалисти със съответната квалификация.