Изберете страница

Макет на екологичен град, изготвен от учениците от IV „в“ клас, съвместен проект с EVN – ЛИНК