Изберете страница

Във връзка с изпълнението на планираните дейности по текущите проекти по програма „Еразъм +“ обявяваме 4 конкурса за учениците ни:

1. СЪЗДАВАНЕ НА ЛОГО ПО ПРОЕКТ „LITTLE SOCIOPRENEURS“

Срок: 07.12.2018 г.

Условия: Логото да е свързано с  темата на проекта  – културно опознаване, социално предприемачество и CLIL (преподаване на предмети на английски език).

2. СЪЗДАВАНЕ НА ЛОГО ПО ПРОЕКТ „The European cultural framework promotes social inclusion increasing the skills of our disadvantaged students”

Срок: 07.12.2018 г.

Условия: Логото да е свързано с  темата на проекта  – културно опознаване и социално приобщаване на учениците.

3. СЪЗДАВАНЕ НА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „FEEL THE FOUR SEASONS BEYOND THE WALLS“

Срок: 07.12.2018 г.

Условия: Темата на стихотворенията да е свързана с природата около нас.

4. НАЙ-ДОБРА СНИМКА, ЗАСНЕТА В ПРИРОДАТА ПО ПРОЕКТ „FEEL THE FOUR SEASONS BEYOND THE WALLS“

Срок: 07.12.2018 г.

Условия: Снимките да бъдат изпращани на адрес: deyana@smirnenski.com

ВСИЧКИ РИСУНКИ И СТИХОТВОРЕНИЯ ДА БЪДАТ ПРЕДАВАНИ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И ИРИНА ГЪРДЕВА – УЧИТЕЛ ПО ИЗОЗБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ИТ