Изберете страница

През новата учебна година ще стартира клуб „Нашите пари“ като извънкласна дейност за 25 ученици от ОУ „Христо Смирненски“ от 5-7 клас.
Тази дейност се финансира от VISA България и следва специално разработени с подкрепата на VISA и българските банки учебник и учебна тетрадка, която покрива ключови финансови теми като икономика, лични финанси, бюджетиране, спестовни сметки, заеми, инвестиции и др.
Обучението на учениците ще включва запознаване с основни понятия от финансово-правната рамка, в която функционира обществото, организирани под формата на проекти, игри и други интерактивни педагогически методи.
Програмата стартира пилотно миналата година. Вярваме, че по-големите финансови познания дават възможност на хората да управляват по-добре парите си и да подобрят качеството си на живот. Целта на програмата е младите хора да бъдат обучавани в клас, да бъдат научени как да управляват бюджета си и да вземат разумни решения по отношение на своите финанси.