Изберете страница

Стартираме учебната година със страхотна новина!
Одобрен е проекта ни по модул “Културните институции като образователна среда” по национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”!
Това ще ни даде възможност да обогатим светогледа на нашите ученици, да развием творческото им мислене, като ги запознаем с бита, традициите и миналото на нашите предци, както и с многообразието на растителния и животинския свят.
За разлика от типичната класна стая, музеят предлага уникалната възможност и ресурси да превърне учебния опит в изследователско преживяване, като предостави на учениците нещо, което те не могат да получат в традиционната обучаема среда.
Нашите учениците ще имат възможността да усетят значимостта на артефактите и експонатите, да развият критично мислене.
Ръководители на проекта са Снежана Кръстева, Емилия Баева и Татяна Николова.