Изберете страница

Квалификация

План за квалификация 2022/2023 г.

Членове на училищни комисии по БДП

Място на провеждане: онлайн
Период на провеждане: 31.10.2022 г.
Начален и краен час: 09.00 ч. – 17.00 ч.
Наименование на обучителната организация: „Дидакта консулт“
Брой педагогически специалисти, заявили желание: 3


Планиране, организация и контрол при възпитанието и обучението по БДП

Място на провеждане: онлайн
Период на провеждане: 31.10.2022 г.
Начален и краен час: 09.00 ч. – 17.00 ч.
Наименование на обучителната организация: „Дидакта консулт“
Брой педагогически специалисти, заявили желание: 2


Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП

Място на провеждане: онлайн
Период на провеждане: 31.10.2022 г.
Начален и краен час: 09.00 ч. – 17.00 ч.
Наименование на обучителната организация: „Дидакта консулт“
Брой педагогически специалисти, заявили желание: 19


Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата

Място на провеждане: онлайн
Период на провеждане: 31.10.2022 г.
Начален и краен час: 09.00 ч. – 17.00 ч.
Наименование на обучителната организация: „Дидакта консулт“
Брой педагогически специалисти, заявили желание: 17


„Трансформацията на педагогическия екип в професионална учебна общност като водещ фактор за развиване на ключовите компетентности на учители и ученици“

Място на провеждане: ОУ „Христо Смирненски“ град Раковски
Период на провеждане: 30.09.2022 г.; 11:00 часа (присъствено) 01.10.2022 г. – 25.10.2022 г. (дистанционна част)
Начален и краен час: 09.00 ч. – 17.00 ч.
Наименование на обучителната организация: „Европлам консулт“ ЕООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание: 42


„STEM методи и модели в клас. Създаване и управление на дигитални STEM проекти и лаборатории“  

Място на провеждане: ОУ „Христо Смирненски“ град Раковски
Период на провеждане: 09.09. – 10.09.2022 г.
Начален и краен час: 09.00 ч. – 17.00 ч.
Наименование на обучителната организация: „Едутехфлаг“ ЕООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание: 25