Изберете страница

Квалификация

Компетентностно ориентиран подход в STEM (STEAM) обучението

Място на провеждане: ОУ „Христо Смирненски“ град Раковски
Период на провеждане: 29.09.2023 г.
Начален и краен час: 10.00 ч. – 18.00 ч.
Наименование на обучителната организация: РААБЕ
Брой педагогически специалисти, заявили желание: 42