Изберете страница

Уважаеми ученици и родители,
Съгласно заповед РД09-2347/10.02.2022 г. на Министъра на образованието и науката в периода от 14.02. до 18.02. 2022 г. учениците от начален етап и VII клас се обучават присъствено съгласно Насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП /тестване или наличие на зелен серификат/.
За учениците от V и VI клас се организира обучение от разстояние в електронна среда с начало 8:00 часа.