Изберете страница

Уважаеми ученици и родители,
очаква ни поредната различна и трудна учебна година.
Целият колектив на ОУ „Христо Смирненски“ ще положи максимални усилия, за да няма струпване на учениците на входа, по коридорите или в двора на училището, където са създадени зони за отделните класове.
Съгласно заповед №РД09-2040/10.09.2021 г. на Министъра на образованието и науката за откриване на учебната 2021/2022 г. отново в двора ще присъстват само най-малките, тези които за пръв път ще прекрачат прага на нашето училище. Това ще се случи в 9.30 ч.
На тържественото откриване на учебната година от прогимназиален етап ще присъстват само учениците от V клас, за да се запознаят със своите класни ръководители.
Останалите ученици ще бъдат посрещнати от своите класни ръководители, както следва:
– II и III клас – в 10.30 ч., като влизат през централния вход
– VI клас – в 10.30 ч., като влизат през страничния вход до физкултурния салон
– IV клас – в 11.00 ч., като влизат през централния вход
– VII клас – в 11.00 ч., като влизат през страничния вход до физкултурния салон.

Уважаеми родители,
в двора на училището ще бъдат допускани само родителите на първокласниците.

С уважение:
Нина Недева – директор