Изберете страница

Уважаеми ученици и родители,
организацията на учебния процес в ОУ „Христо Смирненски“ е следната:
01.04. – Виртуален еко-ден
02.04. – Обучение в ОРЕС
Считано от 05.04. до 09.04.2021г. вкл. всички ученици са в пролетна ваканция, съгласно заповед на МОН.
Учебните занятия ще продължат от 12.04.2021г. (понеделник) по ред и условия определени от МОН.