Изберете страница

Уважаеми родители и ученици,
от понеделник, 07.02.2022 г., обучението на всички ученици от I до VI клас е присъствено в училище (тестване веднъж седмично или представен сертификат), със седмично разписание за ІІ-ри учебен срок.
В обучение от разстояние в електронна среда са учениците от VII клас, с начало 8:00 ч. , със седмично разписание за ІІ-ри учебен срок.