Изберете страница

Всички паралелки от прогимназиален етап се връщат присъствено в училище, с изключение на VI в клас. Учениците да бъдат в училище в 7.40 ч. за тестване.
За учениците от VI в клас е организирано обучение в ОРЕС.
Всички ученици от училището ще бъдат тествани вече само веднъж в седмицата