Изберете страница

Иновации с OFFICE 365

От учебната 2017/2018г. OУ „Христо Смирненски“ има статут на иновативно училище. Тук ще публикуваме информация, имаща отношение към дейността на нашето училище по въвеждане на иновацията, както и за  събития, свързани с нея.


С РЕШЕНИЕ № 391 ОТ 17 ЮЛИ 2017 г.  за приемане на Списък на иновативните училища,  на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование,

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

Приема Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2017/2018 година съгласно приложението.


От учебната 2017/2018 година училището внедрява поетапно,  устойчиво и пълноценно съвременна система за администрация, електронно общуване и обучение Office 365 – най-новата и модерна облачна услуга на Майкрософт, която предлага съвременно решение за организация, управление и повишаване на качеството на образователния процес. Тази иновация дава нов и модерен подход в получаването на знания, като същевременно подобрява комуникацията между учители и ученици по иновативен начин; осигурява позитивни преживявания, съобразени с традициите на демократичното ни образование, осъвременени от духа на технологичния прогрес на 21 век.


OFFICE 365 ИНСТРУКЦИИ ЗА ВХОД


ОБУЧЕНИЕ  НА УЧИТЕЛИ ЗА РАБОТА С OFFICE 365


ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА РАБОТА С OFFICE 365 -Всички класове III до VII преминаха обучение за работа с Office 365 – влизане в акаунт, изпращане на поща

ОБУЧЕНИЕ НА РОДИТЕЛИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА OFFICE 365 – I и II клас


Добри практики при използване на Offce 365
ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

DIGITAL TEACHING


АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИ – ТУК
АНКЕТА ЗА УЧИТЕЛИ – ТУК
АНКЕТА ЗА УЧЕНИЦИ – ТУК

АНКЕТИ – 2018/2019 Г.

АНКЕТИ ЗА РОДИТЕЛИ – ТУК
АНКЕТА ЗА УЧИТЕЛИ –
ТУК
АНКЕТА ЗА УЧЕНИЦИ –
ТУК


АНКЕТНИ КАРТИ – 2019/2020

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧИТЕЛИ – ТУК
АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ – ТУК
АНКЕТНА КАРТА ЗА РОДИТЕЛИ – ТУК

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZOv8NgGqvEuoGn5m_ls9LSMg8_mng5JOim_FZZCFofpUNFgzUUxQTzRMUU5USzI3U1FMNlQ5MzVHWC4u