Изберете страница

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      Във връзка с раздаването на плодове/зеленчуци и млечни продукти  по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ от ДФ „Земеделие“, заповядайте в училище на 29.04.2020 г.  /сряда/, за да си ги получите по следния график:

08.00 ч.  – 09.00 ч., за родители/представители на ученици от I клас

09.00 ч. – 10.00 ч., за родители/представители  на ученици от II клас

10.00 ч. – 11.00 ч., за родители/представители на ученици от III клас

11.00 ч. – 12.00 ч., за родители/представители на ученици от IV клас

   Моля,  родителите или друг възрастен член от семейството да спазват горепосочения график. При придвижването до и от училище,  и в самото училище,  да се спазват мерките за лична защита.

ВЛИЗАНЕТО В УЧИЛИЩЕ ЩЕ СТАВА ПРЕЗ ГЛАВНИЯ ВХОД, А ИЗЛИЗАНЕТО ПРЕЗ ВХОДА ОТ УЛ. „П. КАРАВЕЛОВ“.

Родителите, които са заети по това време,  могат да получат полагащия се пакет за своето дете от 14.00 до 18.00 часа.