Изберете страница

Прием

Прием в 1. клас за учебната 2021/2022 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В 1.КЛАС

Заявлението за постъпване в 1. клас се подава в срок от 07.06.2021 г. до 09.06.2021 г. в училище или онлайн.

Заявление за постъпване в 1. клас: WORD / PDF
В заявлението е включен избора на спортни дейности, разширена и допълнителна подготовка.
Декларация за защита на личните данни: WORD / PDF

  • При подаване на заявление онлайн трябва да свалите бланката, която Ви е необходима, да я попълните, подпишете, сканирате или снимате и да я изпратите на електронната поща на училището: ouhrsmirn@abv.bg
  • Ако родителите на учениците, които ще бъдат в 1. клас през учебната 2021/2022 г. изберат подаване онлайн акта за раждане да не се сканира, а чрез подписа си родителя потвърждава верността на предоставената информация.
  • Към заявленията задължително трябва да бъде попълнена и Декларация за защита на личните данни.
  • Личната здравно-профилактична карта се получава по служебен път, ако е посещавало детска градина на територията на града.

Обявяване на резултатите – до 01.07.2021 г.
Записване на децата в първи клас – от 06.07.2021 до 08.07.2021 г.