Изберете страница

Предмет Ден Начален час
История и цивилизации19.01.2021 г.14:30 ч.
Математика21.01.2021 г.14:30 ч.
Химия и ООС22.01.2021 г.14:30 ч.
География и икономика23.01.2021 г.09:00 ч.
„Знам и мога“ – IV клас 23.01.2021 г.09:00 ч.
БЕЛ27.01.2021 г.14:30 ч.
Биология и ЗО29.01.2021 г.14:30 ч.
Физика и астрономия01.02.2021 г.14:30 ч.

Задължения на учениците, участници в олимпиада:
– Спазват стриктно въведените противоепидемични мерки за безопасност в училище –носят защитни маски, спазват дистанция и използват средствата за дезинфекция.
– Преди началото на олимпиадата предават на квесторите декларация за информирано съгласие и публичност – Приложение №3 –


– Да се явят 10 минути преди началото на олимпиадата;
– Да спазват указанията дадени им от квестора;
– Не напускат изпитната зала без разрешение, не водят разговор, не се занимават с дейности, несвойствени при провеждането на олимпиада, и не ползват мобилни устройства;
– Не подсказват и не преписват.