Изберете страница

Начало на изпитите: 14:00 ч.

ПредметДата
Български език и литература13.06.2022
Български език и литература – РП14.06.2022
Математика15.06.2022
Математика – РП16.06.2022
История и цивилизации17.06.2022
История и цивилизации  – РП20.06.2022
География и икономика21.06.2022
Музика22.06.2022
Човекът и природата 23.06.2022
Физическо възпитание и спорт24.06.2022
  Английски език27.06.2022
Изобразително изкуство28.06.2022
Технологии и предприемачество29.06.2022
Компютърно моделиране и информационни технологии30.06.2022