Изберете страница

В периода 16.04.2018 г. и 20.04.2018 г. се проведе обучение за учители в град Клуж по проект Children As philosophers по програма „Еразъм +“. Милена Годжелова, начален учител и Валентин Ишпеков, ст.учител по английски език бяха участници от ОУ „Христо Смирненски“ град Раковски. Темата на обучението беше Metacognition, пряко свързана с целите на проекта, а самото обучение беше проведено от Ким Бастин, заедно с учителите от Румъния. Чрез прилагане на подхода в класната стая ще се подобри:

  • ученето
  • решаването на проблеми
  • намалява стреса
  • изгражда умение
  • учениците избират най-добрият начин по който да учат
  • развива критическото мислене
  • подобрява се комуникацията.
  • дава се възможност да се прехвърлят използваните стратегии и да се прилигат към друг учебен контекст