Изберете страница

Уважаеми родители и ученици,
съгласно заповед на Министъра на образованието № РД09-3457/ 26.11.2020 г. обучението на учениците ще се осъществява от разстояние в електронна среда до 21.12.2020 г.
Обучението ще бъде синхронно чрез платформата Microsoft Teams като за всеки учебен час ще се отчитат отсъствията и присъствията на всеки ученик чрез ел. дневник.
Допълнителна информация за организацията на учебния процес ще бъде предоставена от класните ръководители.
Дейностите по самоподготовка на учениците от целодневната организация ще се извършват синхронно – 2 учебни часа по 20 мин. и с начало 14:00 ч.