Изберете страница

COVID-19

Актуална информация за епидемичната обстановка в училищe

05.03.2021 г.
Един педагогически специалист е с положителна проба на COVID-19 и е поставен под карантина от РЗИ. Не се налага карантина на паралелки заради липса на незащитен контакт.


01.03.2021 г.
Един педагогически специалист е с положителна проба на COVID-19 и е поставен под карантина от РЗИ. Според предписанията на РЗИ учениците от III „а“, III „б“ и III „в“ клас от целодневната организация на учебния ден /ЦОУД/ са поставени под карантина като контактни до 07.03.2021 г. За тях ще бъде осигурено обучение в електронна среда от разстояние.


25.01.2021 г.
Трима ученици от I „в“ клас са поставени под карантина като контактни на близки. Не се налага карантиниране на паралелката.


22.01.2021 г.
Един педагогически специалист е с положителна проба на COVID-19 и е поставен под карантина от РЗИ. Според предписанията на РЗИ учениците от I „а“ и I „б“ клас от целодневната организация на учебния ден /ЦОУД/ са поставени под карантина, като контактни до 30.01.2021 г. За тях ще бъде осигурено обучение в електронна среда от разстояние.


21.01.2021 г.
Ученик от I „а“ клас е поставен под карантина като контактен на близък. Не се налага карантиниране на паралелката.


13.01.2021 г.
Един педагогически специалист е с положителна проба на COVID-19 и е поставен под карантина от РЗИ. Не се налага карантиниране на паралелки.


25.11.2020 г.
Ученик от II „в“ клас е поставен под карантина като контактен на близък. Не се налага карантиниране на паралелката.


23.11.2020 г.
Ученичка от III „б“ клас е поставена под карантина като контактна на близък. Не се налага карантиниране на паралелката.


20.11.2020 г.
Учител от прогимназиален етап е с положителна проба на COVID-19 и е поставен под карантина от РЗИ. Не се налага карантиниране на паралелки.


19.11.2020 г.
Уважаеми родители,
информираме Ви, че наш ученик от II „б“ клас е с положителна проба на COVID-19. От утре, 20.11.2020 г., класът е в карантина до 26.11.2020 г. включително и учениците преминават в обучение в електронна среда от разстояние.


17.11.2020 г.
Ученик от II „б“ клас е поставен под карантина като контактен на близък. Не се налага карантиниране на паралелката.


16.11.2020 г.
Учител от начален етап е с положителна проба на COVID-19 и е поставен под карантина от РЗИ. Според предписанията на РЗИ паралелката /I „а“ клас/ преминава на обучение в електронна среда от разстояние от 17.11.2020 г.


16.11.2020 г.
7 ученици от начален етап са карантинирани като контактни на близки. Не се налага карантиниране на паралелките.


13.11.2020 г.
Във връзка с получено предписание от РЗИ гр. Пловдив с вх. № 195/13.11.2020 г. учениците от прогимназиален етап и учениците от IV „а“ клас и IV „б“ клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда от 16.11.2020 г. до клиничното оздравяване на положителните лица.
Класните ръководители ще уведомят учениците за седмичното разписание.
Обучението ще бъде синхронно чрез платформата Microsoft Teams като за всеки учебен час ще се отчитат отсъствията и присъствията на всеки ученик чрез ел. дневник.
В училище продължава спазване на всички мерки по дезинфекция.
Уважаеми родители, напомняме Ви, че сте длъжни да информирате своевременно класния ръководител за положителен PCR-тест на ученик или член от семейството Ви, както и за поставяне на под карантина.
Бъдете здрави!


12.11.2020 г.
3 учители са с положителна проба на COVID-19 и са поставени под карантина от РЗИ. Към настоящия момент паралелките не са под карантина.


11.11.2020 г
8 ученици от начален етап и 1 ученик от прогимназиален етап са карантинирани като контактни на близки. Не се налага карантиниране на класовете.


09.11.2020 г.
Ученик от V „a“ клас е с положителна проба на COVID-19 и е поставен под карантина от РЗИ. Ученичка от II „в“ клас е поставена под карантина като контактна на близък. Според предписанията на РЗИ не се налага карантиниране на класовете.


03.11. 2020 г.
Учител от прогимназиален етап е с положителна проба на COVID-19 и е поставен под карантина. Не се налага карантиниране на класове и учители.


03.11.2020 г.
Две ученички от IV „б“ и VI „б“ клас са поставени под карантина като контактни лица на близки. Не се налага карантиниране на класовете.


30.10.2020 г.
Ученик от V „а“ клас е с положителна проба на COVID-19. След разговор с представител на РЗИ не се налага карантиниране на класа.
В училището продължават да се спазват стриктно всички противоепидемични мерки и Насоките на МОН за организация на учебния процес в условията на COVID-19, за да се осигури безопасна среда за провеждане на учебен процес.


28.10.2020 г.
Уважаеми родители и ученици,
информираме Ви, че към 28.10.2020 г. в ОУ „Христо Смирненски“ е поставен под карантина един учител от начален етап като контактно лице на близък.


Уважаеми родители,
информираме Ви, че наш ученик от IV „г“ клас е с положителна проба на COVID-19. От утре класът е в карантина до 22.10.2020 г. включително, заедно с учениците от целодневната организация на учебния ден /само IV клас/ и преминават в обучение в електронна среда. Учениците са на училище на 23.10.2020 г. по досегашния ред.