Изберете страница

Във връзка с отбелязване на 145 години светско образование в кв.Ген.Николаево беше издаден юбилеен брой под ръководството на г-жа Ангелина Шопова.
Събраната сума от продажбата на вестника (570 лв.) е за благотворителна цел – подкрепен е нашия ученик Петър Генков.

https://www.canva.com/design/DAGHFH3NUVY/sADhhPORQCMtoDNLaFbIdA/edit?utm_content=DAGHFH3NUVY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton