Изберете страница

Ученически съвет

Ученическият съвет (УС) на ОУ,,Христо Смирненски“ е доброволно, младежко, самоуправляващо се, демократично, нерелигиозно и политически независимо обединение.

Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност за публичност и гласност при изявяване интересите на учениците.

Ученическия съвет спомага за организирането на конструктивен диалог с цел подобряването на взаимотношенията ученик-ученик, ученик-учител, ученик-ръководство.

Ученическия съвет има следния състав:

Клас  Ниво паралелка  Ниво училище 
  Председател:  Павел Павлов 

Членове:  Габриела Говедарска, Виктория Кикова 

Павел Павлов  
  Председател: Симона Търновалийска 

Членове: Ана Чавдарова, Петър Търновалийски  

Симона Търновалийска 
  Председател: Мартин Почев 

Членове: Йоана Дюлгерска, Мария Сейрекова 

Мартин Почев  
  Председател: Йордан Георгиев Господинов 

Членове: Мартин Йосифов Ячев,                      Виана Георгиева Гешева 

Йордан Георгиев Господинов 

 

  Председател: Дария Чавдарова Нандрова  

Членове: Бисер Илиев Йосифов, Камелия Иванова Парапанска 

Дария Чавдарова Нандрова 
  Председател: Мария Серафимова Бойкина 

Членове: Николай Николаев Мекерешки,  

Моника Йосифова Стойчева 

Мария Серафимова Бойкина 
  Председател: Магдалена Алексеева Власова 

Членове: Йоан Чавдаров Кайсарски, Мари Майкъл Санди 

Магдалена Алексеева Власова 
  Председател: Виктория Ночева 

Членове: Георги Шопов, Николай Янакиев 

Виктория Ночева 
  Председател: Цветелина Николаева Търновалийска 

Членове: Велизар Бориславов Зайков 

Пролет Драголова Недялкова 

Цветелина Николаева Търновалийска 
  Председател: Алекс Кирилов Романов 

Членове: Яница Иванова Ячева, Мелани Гуджеров 

Алекс Кирилов Романов 
  Председател: Алекс Тодорова 

Членове: Йоана Шишкова и Божидара Любенова 

Алекс Тодорова 
  Председател: Любомир  Георгиев Пънкин 

Членове: Йосиф Емилов Манавски, Виктория Красимирова Христова 

Любомир Георгиев Пънкин 
  Председател: Георги Зайков 

Членове: Кристиан Ников, Красимира Атанасова 

Георги Зайков 
  Председател: Радостина Светлинова Бойкина 

Членове: Ана-Мария Юлиянова Павлова и Джиневра Иванова Ячева 

Радостина Светлинова Бойкина 
  Председател: Никола Радославов Загорчев 

Членове: Валентин Йовков Текирски, 

Валентин Йосифов Патев 

Никола Радославов Загорчев 
  Председател: Анна Гроздева 

Членове: Анита Николова, Йоана Стойкова 

Анна Гроздева 
  Председател: Теодора Храненикова 

Членове: Сияна Станчева, Йосиф Бодушки 

Теодор Храненикова 
  Председател: Анджелина Мирчева 

Членове: Александра Белчева, Снежана Маджарска 

Анджелина Мирчева 
  Председател:  Иван Сейреков 

Членове:  Мариета Съблева и Антония Павлова  

Иван Сейреков 
  Председател:  Мадлен Балджийска 

Членове: Мадлен Балджийска, Нанси Кисова и Ванеса Романова 

Мадлен Балджийска 
  Председател:  Йоана Говедарска 

Членове: Станислав Власов, Пламен Луков 

Йоана Говедарска 
  Председател: Антония Баданова 

Членове:Ася Нандрова, Симона Пеева  

Мариян Стайков 

Антония Баданова