Изберете страница

Ученически съвет

Ученическият съвет (УС) на ОУ,,Христо Смирненски“ е доброволно, младежко, самоуправляващо се, демократично, нерелигиозно и политически независимо обединение.

Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност за публичност и гласност при изявяване интересите на учениците.

Ученическия съвет спомага за организирането на конструктивен диалог с цел подобряването на взаимотношенията ученик-ученик, ученик-учител, ученик-ръководство.

Създаден на 17.02.2017 г.,  Ученическия съвет има следния състав:

Председател – Кристиана Гълева

Заместник председател – Сашо Баев
Секретар – Кейти Петкова
Председател на комисия „Събития“ – Теодора Балабанска
Членове в комисия „Събития“
Габриела Пънкина
Памела Сейрекова

Председател на комисия  „Връзки с обществеността“ – Петя Шаркова
Членове на комисия „Връзки с обществеността“
Ивона Пищийска
Йосиф Терзийски

Мариана Гатева