Изберете страница

В периода 21.10-28.10.2018 г. беше осъществена ученическа мобилност до остров Кос, Гърция за двама ученици – Иван Луков и Начо Мандраджийски от V клас и за техните ръководители Венелин Чернашки и Валентин Ишпеков.
Мобилността беше в рамките на проект „„The European cultural framework promotes social inclusion increasing the skills of our disadvantaged students“съфинансиран от програма „Еразъм +“ на ЕС и Център за развитие на човешките ресурси.
Целта на проекта е споделяне на културни елементи между участващите държави, опознаване на културното наследство, социално включване в тези дейности на децата в неравностойно положение.
Иван и Начо прекараха своя престой в семейства, споделяха начина на живот със своите връстници от Гърция и усетиха измеренията на това да бъдеш европейски гражданин.
Програмата беше съпътвана с разнообразни дейности – урок по гръцки език, Хипократова клетва, визита до остров Нисирос и др.
Очакваме нашите гости по този проект през март 2020, когато семейства от Раковски ще настанят в своя дом ученици от Испания, Италия, Литва, Словения и Гърция.