Изберете страница

Уважаеми родители,
родителските срещи ще се проведат както следва:
– за начален етап – 18.10. от 17.30 ч.
– за прогимназиален етап – 19.10. от 17.30 ч.