Изберете страница

Класиране за свободно място „Учител в група ЦОУД“, начален етап:

Класиран кандидат: Моника В.Б.
Одобреният кандидат да се яви на 07.09.2023 г. при зам.-директор АСД за подписване на трудов договор.
С благодарност към всички проявили интерес да бъдат част от екипа ни!