Изберете страница

Популярната игра Minecraft вероятно е толкова популярна точно, защото е нещо повече от игра-конструктор. Всъщност доста повече, както се оказва, особено в образователната сфера, където Minecraft вече се доказа като полезно и приятно помагало за изучаване на програмиране. Компанията Microsoft пусна и специална училищна версия на играта – Minecraft: Education Edition.
С помощта на популярната сред децата компютърна игра Minecraft се развива тяхната дигитална грамотност, алгоритмично мислене и способност за моделиране на познати обекти, процеси и явления. Използва се визуална среда за блоково програмиране, чрез която децата надграждат любимата си игра с много повече функционалности, а съществуващите „светове“, разработени от други деца, студенти и други играчи дават възможност за безкрайни междупредметни връзки с Човекът и природата, Човекът и обществото, Математика, Технологии и предприемачество и останалите предмети.

Днес задачата на учениците от клубa в училище беше да създадат Виртуален музей. Те използваха своето въображение, работиха съвместно по изпълнение на задачата, а резултата може да го видите тук: