Изберете страница

Профил на купувача

Договори за доставка на познавателни книжки и помагала за подготвителна група, учебници и учебни комплекти за 1.-7.клас и за осигуряване достъп до електронно четими учебници за 1.-7. клас

Издателство „Просвета“
Издателство „Клет“
Издателство „САН ПРО“
Издателство „ПЕДАГОГ“
Издателство „Изкуства“ – 1, 2
Издателство „Архимед“


Решение за откриване на процедура за доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 г.

Решение: тук
Документи: тук


Избор на доставчик на плодове и млечни продукти

Заповед във връзка с избор на доставчик на плодове и млечни продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.