Изберете страница

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че заявления за постъпване на учениците в I клас за учебната 2018/2019 г. ще бъдат приемани от 04.06.2018 г. /понеделник/ до 12.06.2018 г. /вторник/ на I етаж, стая 1 в сградата на училището от Училищната комисия за прием на заявления в рамките на работния ден /08:00 ч. – 17:00 ч./.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление по образец /попълва се на място/
2. Удостоверение за завършена подготвителна група /копие/
3. Акт за раждане /за сверка на данните/
4. Лична здравно-профилактична карта

В заявлението ще изберете също:
– разширена и допълнителна подготовка
– спортни дейности  в допълнителните часове по спортни дейности
– участие в Лятна академия, организирана от училището
– обучение в целодневна организация на учебния ден
– декларация за съгласие

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!
1. ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ I КЛАС В ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
2. ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ
3. УЧЕБЕН ПРОФИЛ В OFFICE 365 И ДОСТЪП ДО УЧЕБНИ РЕСУРСИ
4. РАБОТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ