Изберете страница

Уважаеми ученици и родители,
от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г. /вкл./ със Заповед РД09-205/26.01.2024 г. на министъра на образованието и науката учениците от ОУ “Христо Смирненски“‘, гр. Раковски ще се обучават от разстояние в електронна среда.
За обучението от разстояние в електронна среда ще се използва платформата Microsoft Teams. При въпроси и срещнати трудности се обърнете към класните ръководители и ръководството на училището.

Някои полезни връзки:
Отдалечено обучение с Teams на MS Office 365. Указания за родители и ученици в начален етап (cloud.microsoft)
Ръководство за работа с Microsoft teams
Фунционалности на платформата