Изберете страница


Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725
 Обща информация за проекта
Заповед № РД09-778 от 10.04.2020 за утвърждаване на Указания
Указания за изпълнение на дейностите по проект ОУД
Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6
Приложение 1 Декларация за информирано съгласие
Приложение 3 – Анкетна карта за участие
Приложение 4 – Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта


През 2019/2020 г. в училището фунционират два клуба:
– „Художници в дигитална среда“ с ръководител Ирина Гърдева
– „Дигитален свят“ с ръководител Деяна Пейкова
Цели:
– разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при решаването на проблеми от различен характер в ежедневието.
– Създаване на умения на учениците по създаване на продукти на графичен и уеб дизайн чрез дигитални инструментиПублични изяви и продукти на групите

„Художници в дигитална среда“

„Дигитален свят“

Продукти, създадени от учениците по групи по зададена тема „Опазване на околната среда“

Групови и индивидуални презентации, създаде със SWAY
Линк 1
Линк 2
Линк 3
Линк 4
Линк 5