Изберете страница

Двете компютърни зали на ОУ „Христо Смирненски“ ще бъдат оборудвани с лаптопи, които ще заменят терминалните системи, които в момента работят в залите. Част от средствата са осигурени по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ на стойност 7 018,66 лв.