Изберете страница

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, в днешния ден на детето обявяваме и нашата инициатива, която въведохме преди няколко години, а именно Лятна академия за успех и забавления! Целта е Вашето дете да опознае училищната среда, да придобие социални и комуникативни умения, да изгради приятелства с бъдещите си съученици. Условията за записване ще намерите в плаката. Честит празник!