Изберете страница

КД1:Образователна мобилност за граждани

Горди сме да съобщим, че нашия проект „Да създадем утрешния свят в класната стая“ по програма „Еразъм +“ КА1: Образователна мобилност за граждани е ОДОБРЕН. Неговата стойност е 19 435 евро и е финансиран от Център за развитие на човешките ресурси, съфинансиран от ЕС. Това е ЧЕТВЪРТИ проект по КД1 на училището, финансиран за обучение на учителите.
Училището ни ще бъде част от глобална образователна мрежа на училища, преподаващи Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН с учители, подготвени да създават учебни сценарии, които да поставят учениците в ситуации за решаване на реални проблеми.
#Erasmus#CreateTheWorldOfTomorrowInYourClassroom