Изберете страница

История

Из летописната книга на училището..

still life in chiaroscuro: opened antique book, a swan feather and a red rose in a vase

Няма конкретна дата или година, за която да кажем че училището е основано през нея. Училище или по-скоро елементарна образователна система има поне от 1842г. и тя е подобие на съществуващото и познато навсякъде из българската етническа територия  килийно училище. Защото освен четене, писане и катехизис друго не се  изучава, учебно-дидактически пособия не се ползват, а обучението се води от местния свещеник.

Училището дълго време се помещава в една стая без съответните и познати ни днес училищни пособия маси, столове, дъска. Според сведения на стари хора за училище е служела трапезарията до стаята на свещениците.

В крайна сметка след много проучвания се приема годината след Освобождението 1897г., за която писмените източници са по-категорични за Година Първа или начална на светското образование в кв.Ген.Николаево.

Разлиствайки летописните книги можем да откроим някои по-интересни дати:

01.09.1907 – Учители са Иван Константинов, Мариана Петкова и Елена Николова от Свиленград.

28.09.1921 – „По повод смъртта на народния поет Иван Вазов учениците са заведени на черква, където присъстват на божествена литургия”.

22.01.1922 – Учениците и учителите провеждат утро, на което става „американско наддаване за един петел”. Събраната сумаот 160 лв. е за закупуване на завеса за представления.

24.05.1922 – Група ученици начело с Л.Лазаров, М.Петкова и Й.Петкова посещават Бургас. „Учениците нагледно са били запознати с пристанище, параход, лодка, фар, морска мида, делфин и др.”.

07.12.1924 – По случай 100 години от „Рибния буквар” е изнесено детско утро. „Добит е приход от 130лева”.

2-10.06.1926 – Явилите се 7 ученика успешно завършват III клас след положени изпити пред министерския пратеник.

18.04.1928 – „В 21.15 ч. вследствие катастрофалния земетръс в селото ни училищното здание биде срутено. Учебните занятия са прекратени, след като няколко дни са водени на открито”.

09.04.1929 – Полага се основният камък на едната училищна сграда. За целта са отчуждени пет двора, за което на собствениците са изплатени 500 хил.лв от училищния фонд, създаден през 1920 г. В основите е  положен „възпоменателен акт”.

26.06.1929 – Започнатата сграда е завършена. На 20 май започва строителството на втората, която е готова на 20.09.1929 г.

22.01.1934 – Открита е безплатна ученическа трапезария. До края на март са дадени 44 обяда на 35-40 ученика.

16.06.1937 – По случай раждането на престолонаследника княз Симеон, бележките и поведението на всички ученици са повишени с единица.

12.12.1937 – Учителската колегия изнася пиесата „Богдане, Бог да те убие”. Чистият доход от 800 лв е отнесен към фонд „Стенен часовник”.

14.06.1940 – Училището е посетено от княгиня Евдокия, която присъства и на годишния изпит по български език.

12.03. – 08.04.1941 – В училището са настанени германски войски. Учебните занятия се водят на смени в свободните 4 стаи.

17.09.1946 – училището е преименувано от „Царица Йоана” на „Христо Смирненски”. Големият поет е патрон на училището и до днес.

16.09.1963 – В едната сграда на старото училище се открива целодневна детска градина. В другата сграда началният курс учи на три смени с намалени часове. Средният курс е на селскостопанска бругада, за тях учебните занятия започват на 01.10 в новата сграда. В освободената втора сграда се открива Професионално училище.

24.05.1964 – Тържествено се открива новата сграда на училището.

24.05.2000 – На благотворителния концерт за пръв път прозвучава химнът на училището написан от учителката по музика Бойка Търновалийска по текст на ученичката Нели Янкова Петрова.