Изберете страница

През учебната 2020/2021 г. в училището са създадени следните занимания по интереси:

„STEM, роботика и програмиране“ с ръководител Деяна Пейкова
„Програмиране с Lego Mindstorms“ с ръководител Марина Матанова
„Всичко е математика“ с ръководител Юлия Балабанова
„Занимателна математика“ с ръководител Анета Марина
„Визуално програмиране“ с ръководител Ангелина Шопова
„Художници“ с ръководител Ирина Гърдева
„Танцът и музиката в моя живот“ с ръководител Елена Минчева
„Театрален клуб“ с ръководител Петя Добрева
„Обичам спорта“ с ръководител Александър Керин
„Клуб по бадминтон“ с ръководител Надежда Гелеменова