Изберете страница

Прием

Прием в 1. клас за учебната 2020/2021 г.

Заявлението за постъпване в 1. клас се подава в срок от 18.06. до 22.06.2020 г. в канцеларията на училището, ако нямате техническа възможност или онлайн от днешна дата.

Заявление за постъпване в 1. клас: WORD / PDF
В заявлението е включен избора на спортни дейности, разширена и допълнителна подготовка.
Декларация за защита на личните данни: WORD / PDF

  • При подаване на заявление онлайн трябва да свалите бланката, която Ви е необходима, да я попълните, подпишете, сканирате или снимате и да я изпратите на електронната поща на училището: ouhrsmirn@abv.bg
  • Ако родителите на учениците, които ще бъдат в 1. клас през учебната 2020/2021 г. изберат подаване онлайн акта за раждане да не се сканира, а чрез подписа си родителя потвърждава верността на предоставената информация.
  • Към заявленията задължително трябва да бъде попълнена и Декларация за защита на личните данни.