Изберете страница

Прием

Прием в 1. клас за учебната 2024/2025 г.

Заповед за утвърждаване на план-приема за учебната 2024/2025 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В 1.КЛАС

Заявлението за постъпване в 1. клас се подава както следва:
онлайн – от 01.06. до 09.06.2024 г.
– в училище – от 05.06.2024 г. до 07.06.2024 г.

Заявление за постъпване в 1. клас: WORD/PDF
В заявлението е включен избора на спортни дейности, разширена и допълнителна подготовка.
Декларация за защита на личните данни: WORD / PDF

  • При подаване на заявление онлайн трябва да свалите бланката, която Ви е необходима, да я попълните, подпишете, сканирате или снимате и да я изпратите на електронната поща на училището: info-1602503@edu.mon.bg
  • Ако родителите на учениците, които ще бъдат в 1. клас през учебната 2024/2025 г. изберат подаване онлайн, акт за раждане да не се сканира, а чрез подписа си родителя потвърждава верността на предоставената информация.
  • Към заявленията задължително трябва да бъде попълнена и Декларация за защита на личните данни.
  • Личната здравно-профилактична карта се получава по служебен път, ако е посещавало детска градина на територията на града.

Обявяване на резултатите – до 03.07.2024 г.

Служебни бележки за получаване на еднократни помощи за първокласници може да получи в училище в рамките на работното време.